مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

سیاست‏ها و چشم‏ اندازهای کشور

 • دكتر مسعود موحدي- رییس همایش
 • دكتر مهدي فتح اله- دبیر کمیته علمی
 • مهندس سید حسین پاریاب
 • مهندس هوشنگ بشارتيان
 • مهندس نصرت ا... جهانگرد
 • دکتر سیدضیاءالدین قاضی‏زاده
 • دكتر محمد رحيم اسفيداني
 • دكتر علي اكبر جلالي
 • دكتر محمدرضا غلاميان
 • دكتر روح‏ا... نوري
 • دکتر امیر مانیان
 • دكتر محمد موسي‏خاني
 • دكتر محمد ابوئي
 • مهندس سعيدرضا مومني
 • دكتر محمد فتحيان
 • دكتر شعبان الهي
 • دكتر حميد خدادادحسيني
 • دكتر فرهاد د‍ژپسند
 • دکتر محسن قدمی
 • دکتر محسن هاشمی
 • دكتر عليرضا علی احمدي
 • دكتر بهروز زارعي
 • مهندس پرويز ناصري
 • دكتر حميدرضا شهرياري
 • مهندس عليرضا آزاداني
 • دكتر ايوب محمديان
 • مهندس افشین علیپور
 • دکتر محمود محمودزاده
 • دکتر علینقي مصلح شيرازي
 • دکتر محمد مهدی بهکیش

فنی و ارتباطی

 • مهندس علی حکیم‏جوادی- رییس همایش
 • دکتر علی ناصری- دبیر کمیته علمی
 • مهندس مرتضی انصاری
 • مهندس علی‏اصغر انصاری
 • دکتر رضا باقری اصل
 • دكتر كامبيز بديع
 • دکتر زرين‎تاج  برنایی
 • دکتر فتانه تقی‏یاره
 • مهندس مجتبی جعفری
 • دکتر جعفر حبیبی
 • مهندس محمود خراط
 • دکتر حمیدرضا ربیعی
 • دکتر حسن رضوانی
 • مهندس اسماعیل رادکانی
 • مهندس سید حسین پاریاب
 • دکتر محمد سلیمانی
 • دکتر میرعلی سیدی
 • دکتر فریدون شمس
 • دکتر محمود صالح اصفهانی
 • مهندس علیرضا صیدی
 • دکتر امیرمسعود عطایی
 • دکتر محمدعلی فرقانی
 • مهندس محمدرضا فروزنده‏دوست
 • مهندس علی قدمیاری
 • دکتر محمدرضا کشاورزی
 • مهندس عباس کاویانی
 • دکتر امیر مانیان
 • دکتر جعفر محمودی
 • مهندس امیرحسین محبعلی
 • دکتر محمد مردانی
 • دکتر علی مطهری
 • دکتر بهروز مینایی
 • مهندس سعید مهدیون
 • دکتر مجید نورحسینی
 • دکتر سید محسن هاشمی
 • دکتر علیرضا یاری
 • دکتر عبدالعلی علی‏عسگری
 • دکتر محمدرحیم اسفیدانی
 • دکتر علیرضا هدایتی
 • دکتر واهه آغازاریان

حقوقی و قانونی

 • دکتر عبدالعلی میرکوهی ـ رئیس همايش
 • دکتر محمدباقر قربان‏وند ـ دبیر کمیته علمی
 • دكتر سيد محمدحسین ميردامادي
 • دكتر حسین نوروزي
 • دكتر بتول پاكزاد
 • دكتر بتول آهني
 • دكتر ستار زركلام
 • دكتر حسن عالي‏پور
 • دکتر غلام‏نبي فیضی چکاب
 • دكتر سیامک قاجار
 • دكتر منصور پورنوري
 • مهندس سید حسین پاریاب
 • دکتر سیدضیاءالدین قاضی‏زاده
 • دکتر مجید قربانی
 • دکتر محسن محبی
 • دکتر سیدحسن میرحسینی

امنیت و اعتماد

 • مهندس علی حکیم‏جوادی ـ رییس همایش
 • دکتر رسول جلیلی ـ دبیر کمیته علمی
 • سردار حسين باقري
 • دكتر شهريار پورآذين
 • دكتر محمود سلماسي‌زاده
 • دكتر بابك صادقيان
 • مهندس سیداسماعیل رادکانی
 • دكتر شهريار محمدي
 • دكتر مهران سليمان فلاح
 • سيد مرتضي موسويان
 • دكتر حميدرضا شهرياري
 • دكتر مهدي شجري
 • مهندس هادي سجادي
 • سرتیپ دوم ستاد پاسدار سید کمال هادیان‏فر
 • سرهنگ پاسدار مهندس یعقوب محمودی
 • مهندس سیدحسین پاریاب
 • دکتر امیر مانیان
 • دکتر علیرضا هدایتی

آموزش و مهارت‏های انسانی

 • دکتر محمدمهدی نژاد نوری ـ رئیس همایش
 • دکتر سید علیرضا هاشمی‏گلپایگانی ـ دبیر کمیته علمی
 • دکتر محسن اکبرپور شیرازی
 • دکتر امیر مانیان
 • دکتر جعفر حبیبی
 • مهندس سیدحسین پاریاب
 • مهندس سیدابراهیم ابطحی
 • دکتر مهدی کارگهی
 • دکتر ابوالفضل حسنی
 • دكتر سعيد قدیمی
 • دکتر محسن قدمی
 • دکتر محمودرضا هاشمی
 • دكتر ناصر مزيني
 • دكتر نصرا...جهانگرد
 • دکتر ابراهیم نقیب‏زاده مشایخ

اقتصادی و تجاری

 • دکتر احمد صادقی گلمکانی- رییس همایش
 • دکتر عباس معمارنژاد- دبیر کمیته علمی
 • دکتر فرهاد دژپسند
 • دکتر محمدرضا فرزین
 • دکتر اسفندیار جهانگرد
 • دکتر امیرحسین مزینی
 • دکتر محمدمهدی بهکیش
 • مهندس سیدحسین پاریاب
 • دکتر محمود محمودزاده
 • دکتر کامبیز هژبرکیانی
 • دکتر مهدی بشیری
 • دکتر امیر مانیان
 • دکتر جعفر حبیبی
 • دکتر علی عسگری
 • دکتر مجیدرضا داوری
 • مهندس شادی اویارحسین
 • دکتر وحید محمودی
 • آتنا حشمی
 • دکتر کامبیز پیکارجو
 • مهندس سارا عاشوری
 • دکتر رامین پاشایی‏فام
 • دکتر فرزانه شرف‏بافی
 • دکتر علیرضا هدایتی
 • مهندس عباس حاجی‏قاسمی
 • دکتر علی عبداللهی
 • دکتر نیلوفر مرادحاصل

كاربردها و نوآوری

 • مهندس محمود لیایی ـ رئيس همایش
 • دكتر مجتبی امیری ـ دبیر کمیته علمی
 • مهندس محمدحسین پاشنه‏طلا
 • دکتر منوچهر انصاری
 • دکتر طهمورث حسنقلی پور
 • دکتر احمد جعفرنژاد
 • دکتر امیر مانیان
 • دکتر بهروز زارعی
 • دکتر نرگس ایمانی پور
 • دکتر محمدرضا زالی
 • دکتر مینا مهرنوش
 • دکتر علیرضا نادری خورشیدی
 • دکتر حمید خدادادحسینی
 • دکتر قنبر محمدی الیاسی
 • دکتر سعید صفری
 • دکتر سید مرتضی موسویان
 • دکتر اسدا... گنجعلی
 • مهندس سیدحسین پاریاب
 • مهندس شادي اويارحسين
 • دکتر محمدرضا کاویانی
 • مهندس رضا حاج رضایی
 • دکتر مهران سپهری
 • مهندس کیوان نقره‏کار
 • مهندس ماهیار حسینی
 • دکتر علی اصغر قائمی
 • دکتر احمد عبدالله زاده
 • دکتر محسن قدمی