مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل


برنامه‏ های ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی


- ) برگزاری کارگاه‏ های آموزشی

- ) برگزاری نمایشگاه‏ های مرتبط با حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی

- ) صدور گواهی حضور برای کلیه شرکت کنندگان در ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی

- ) اعطای گواهی پذیرش مقاله به کلیه مقاله دهندگان ششمین همایش‏ بزرگ ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی

- ) حضور وزرای محترم دستگاه‏های محور

- ) ...