مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیلاسپانسر ویژه طلایی

مطابق با توافق طرفیناسپانسر ويژه

1.    حضور نماينده اسپانسر ويژه در پانل تخصصي با تأييد شوراي راهبري همايش که عنوان آن در فهرست برنامه‏هاي همايش قرار خواهد گرفت.

2.       دعوت افتخاري از 12 نفر به انتخاب اسپانسر ويژه براي حضور در همايش و اختصاص محل ويژه براي مدعوين

3.    صدور کارت رايگان حضور 8 نفر از مديران ارشد اسپانسر در کارگاه‏هاي تخصصي جنب همايش به انتخاب اسپانسر

4.    اختصاص محل دو استند تبليغاتي اسپانسر در محل ورودي سالن اصلي همايش جهت عرضه محصولات و خدمات و عقد قراردادها

5.    درج لوگو و نام سازمان به عنوان اسپانسر ويژه همايش در تمامي تبليغات و آگهي‏هاي مطبوعاتي و بيلبردهاي سطح شهر به صورت واضح

6.    درج لوگو و نام سازمان به عنوان اسپانسر ويژه در برگزاري همايش در سايت و کليه کاتالوگ‏ها، پوسترها، DVDهاي همايش و ديگر تبليغات همايش

7.       قرار دادن CD و بروشور تبليغاتي سازمان در بسته‏هاي اهدايي به شرکت‏کنندگان در همايش

8.       درج لوگوي اسپانسر در روي پيشاني سن

9.       برقراري لينک بين سايت همايش و اسپانسر و درج اخبار آن در سايت همايش

10.   صدور مجوز تبليغ مستقيم و پخش تيزر اسپانسر در فاصله بين مراسم و زمان پذيرايي در لابي همايش

11.   اهداي گزارش نهايي و DVDهاي کامل همايش و کارگاه‏ها

12.   اهداي تقديرنامه و تنديس همايش به عنوان اسپانسر ويژه در برگزاري همايش از کارگروه مديريت فاواي کشور به مديرعامل سازمان

13.   اختصاص 100% تخفيف ثبت‏نام غرفه در نمايشگاه جنبي همايش

14.   امکان برگزاري دو کارگاه آموزشي توسط اسپانسر ويژه به صورت رايگان

هزينه اسپانسري سطح ويژه: 400 ميليون ريال  اسپانسر پلاتينيوم

  1.    حضور نماينده اسپانسر پلاتينيوم در پانل تخصصي با تأييد شوراي راهبري همايش که عنوان آن در فهرست برنامه‏هاي همايش قرار خواهد گرفت.

  2.    دعوت افتخاري از 10 نفر به انتخاب اسپانسر پلاتينيوم براي حضور در همايش و اختصاص محل ويژه براي مدعوين

  3.    صدور کارت رايگان حضور 6 نفر از مديران ارشد اسپانسر در کارگاه‏هاي تخصصي جنب همايش به انتخاب اسپانسر

  4.    اختصاص محل دو استند تبليغاتي اسپانسر در محل ورودي سالن اصلي همايش جهت عرضه محصولات و خدمات و عقد قراردادها

  5.    درج لوگو و نام سازمان به عنوان اسپانسر پلاتينيوم همايش در تمامي تبليغات و آگهي‏هاي مطبوعاتي و بيلبردهاي سطح شهر به صورت واضح

  6.    درج لوگو و نام سازمان به عنوان اسپانسر پلاتينيوم در برگزاري همايش در سايت و کليه کاتالوگ‏ها، پوسترها، DVDهاي همايش و ديگر تبليغات همايش

  7.       قرار دادن CD و بروشور تبليغاتي سازمان در بسته‏هاي اهدايي به شرکت‏کنندگان در همايش

  8.       درج لوگوي اسپانسر در روي پيشاني سن

  9.       برقراري لينک بين سايت همايش و اسپانسر و درج اخبار آن در سايت همايش

  10.   صدور مجوز تبليغ مستقيم و پخش تيزر اسپانسر در فاصله بين مراسم و زمان پذيرايي در لابي همايش

  11.   اهداي گزارش نهايي و DVDهاي کامل همايش و کارگاه‏ها

  12.  اهداي تقديرنامه و تنديس همايش به عنوان اسپانسر پلاتينيوم در برگزاري همايش از کارگروه مديريت فاواي کشور به مديرعامل سازمان

  13.   اختصاص 80% تخفيف ثبت‏نام غرفه در نمايشگاه جنبي همايش

  هزينه اسپانسري سطح پلاتينيوم: 250 ميليون ريال  اسپانسر طلايي

  1.    دعوت افتخاري از 7 نفر به انتخاب اسپانسر طلايي براي حضور در همايش و اختصاص محل ويژه براي مدعوين

  2.    صدور کارت رايگان حضور 4 نفر از مديران ارشد اسپانسر در کارگاه‏هاي تخصصي جنب همايش به انتخاب اسپانسر

  3.    اختصاص محل يک استند تبليغاتي اسپانسر در محل ورودي سالن اصلي همايش جهت عرضه محصولات و خدمات و عقد قراردادها

  4.    درج لوگو و نام سازمان به عنوان اسپانسر طلايي همايش در تمامي تبليغات و آگهي‏هاي مطبوعاتي و بيلبردهاي سطح شهر به صورت واضح

  5.    درج لوگو و نام سازمان به عنوان اسپانسر طلايي در برگزاري همايش در سايت و کليه کاتالوگ‏ها، پوسترها، DVDهاي همايش و ديگر تبليغات همايش

  6.    قرار دادن CD و بروشور تبليغاتي سازمان در بسته‏هاي اهدايي به شرکت‏کنندگان در همايش

  7.    برقراري لينک بين سايت همايش و اسپانسر و درج اخبار آن در سايت همايش

  8.    صدور مجوز تبليغ مستقيم و پخش تيزر اسپانسر در فاصله بين مراسم و زمان پذيرايي در لابي همايش

  9.    اهداي گزارش نهايي و DVDهاي کامل همايش و کارگاه‏ها

  10.   اهداي تقديرنامه و تنديس همايش به عنوان اسپانسر طلايي در برگزاري همايش از کارگروه مديريت فاواي کشور به مديرعامل سازمان

  11.    اختصاص 50% تخفيف ثبت‏نام غرفه در نمايشگاه جنبي همايش

  هزينه اسپانسري سطح طلايي: 200 ميليون ريال   

  اسپانسر علمي ششمين همايش ملي تجارت و اقتصاد الکترونيکي


  الف: ارائه خدمات از طرف دبيرخانه همايش

  1.       درج لوگوي دانشگاه در پوستر، سايت، بيلبرد، کاتالوگ و بنر جهت انعکاس در همايش ملي تجارت و اقتصاد الکترونيکي

  2.       حضور 2 نفر از اساتيد متخصص در هر محور تخصصي جهت حضور در همايش‏هايي تخصصي

  3.       حضور 4 نفر از اساتيد متخصص در همايش بزرگ ملي

  4.       اجازه يک ارائه تخصصي در همايش‏هاي تخصصي در صورت تاييد کميته علمي همايش مزبور

  5.       حضور اساتيد برتر در پنل‏هاي تخصصي

  ب: تعهدات اسپانسر علمي:

  1.       ارسال لوگوي دانشگاه جهت ثبت در پوستر و سايت همايش

  2.       نصب پوسترهاي همايش در محيط دانشگاه / دانشکده

  3.       درج پوستر همايش در مجلات تخصصي دانشگاه

  4.       قراردادن بنر همايش بر روي پايگاه اطلاع‏رساني دانشگاه

  5.       داوري مقالات جهت انتخاب مقالات همايش جهت چاپ در کتاب همايش

  6.       داوري مقالات جهت انتخاب برترين مقالات

  7.       داوري کتب در زمينه تجارت و اقتصاد الکترونيکي جهت انتخاب برترين کتاب

  8.       داوري وب‏سايت‏هاي تجارت الکترونيکي جهت انتخاب برترين وب سايت

  9.       ارسال مقالات تخصصي در هر يک از محورهاي همايش‏هاي تخصصي

  10.   کمک در تدوين نقشه راه تجارت و اقتصاد الکترونيکي کشور

  11.   حضور اساتيد در کارگاه‏هاي آموزشي تخصصي